Заклад дошкільної освіти "Сонечко" с.Скибин
Жашківський район, Черкаська область

МОВА ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Мовою освітнього процесу
в закладі дошкільної освіти
є державна мова - українська мова

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ

http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/74ef021786e996cc69fad914ce8127e8.pdf

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ

http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/fb2afaf154b20e769a79cff56a7dee42.pdf

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ 

Програма "Дитина": Рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015 року). 

Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк ; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко [та ін.] ; наук. ред.: Г.В. Бєлєнька, М.А. Ма- шовець ; Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. — 304 с.

 

Програма  з морального виховання дітей дошкільного віку "Скарбниця моралі": Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерством освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.07.2014 року №14.1/12-Г-1359). 

Експерт:

А. С. Шевчук – доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту київського університету імені бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Рецензенти:

Г. В. Бєлєнька – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського уні- верситету імені Бориса Грінченка;

І. С. Булах – доктор психологічних наук, професор, завідувач  кафедри теоретич-  ної  та  консультативної  психології  Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова;

Л. А. Калмикова – доктор психологічних наук, кандидат педагогічних наук, заві- дувач кафедри психології, професор кафедри педагогіки і методики дошкільної освіти ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”;

Л. М. Томенко – завідувач дошкільного навчального закладу № 10 “Любавонька”     м. Переяслав-Хмельницький (“Опорний заклад” Київської області), заслужений працівник освіти України.

Лохвицька Л. В.

л 81 Програма  з  морального  виховання  дітей  дошкільно-  го віку “Скарбниця моралі” / Л. В. Лохвицька. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 128 с.

   

Погода

Логін: *

Пароль: *